Víčka pro Žanetku

26.06.2014 13:54

 Naše škola se přidala k prosbě maminky malé nemocné Žanetky a sbírala pro ni plastová víčka. Žáci jich do školy přinesli tolik, že jsme museli o odvoz požádat Úřad městyse Suchdol, který ochotně pomohl a víčka dopravil na sběrné místo do Kolína. Děkujeme tímto všem dětem, kteřé se do akce zapojily a též pracovnicím úřadu městyse.