Velikonoce ve 4.třídě

10.04.2017 07:04

V pátek 7.4. proběhl ve 4.třídě projektový den Velikonoce.

První vyučovací hodina byla věnována Velikonocím, jejich podstatě, tradicím, symbolům, zvykům a pranostikám. Žáci si osvěžili velikonoční koledy.

Ve druhé vyučovací hodině pak studenti s pomocí pojmů typických pro velikonoční svátky procvičovali problematiku, jíž si osvojili v průběhu dosavadní školní docházky s důrazem na slovesné kategorie, skloňování podstatných jmen a větnou skladbu.

Následující vyučovací hodina byla vedena v anglickém jazyce, žáci se seznámili se způsoby slavení a průběhem Velikonoc v anglicky mluvících zemích a osvojili si základní anglická slovíčka, zvyky, tradice a velikonoční písně.

Závěrečné dvě vyučovací hodiny studenti zdobili velikonoční vajíčka a vyráběli velikonoční dekorace z březového a vrbového proutí a jiné ozdoby. V poslední hodině učili dva chlapci plést své spolužáky a spolužačky pomlázku.

Do projektu se všichni žáci zapojili aktivně a s entusiasmem a hodnotím jej tedy jako velmi zdařilý.

Během projektu žáci rozvíjeli své kompetence k učení a řešení problémů, dále kompetence komunikační, sociální, interpersonální a pracovní.

foto -viz fotogalerie