Vánoční besídka I. třídy

26.12.2012 22:07

Ve čvtrtek 20.12. 2012 uspořádali žáci 1.třídy pro své rodiče a prarodiče vánoční besídku. V hodinách českého jazyka, čtení, literární výchovy, anglického jazyka a hudební výchovy se děti naučily mnoho písní a básniček se zimní a vánoční tématikou. Všechno co se naučily, pak děti sestavily do pásma a rodičům předvedly. Program plný veršů, písní ( i v angličtině, kterou se děti již od září učí), dramatického ztvárnění básniček i písní rodiče pobavil a určitě i potěšil. Po skončení vystoupení podarovaly děti své rodiče a prarodiče drobnými vánočními dárečky, které samy vyráběly v rámci pracovní a výtvarné výchovy.

foto viz fotogalerie třídy