Termíny přijímacích řízení 2018

21.12.2017 13:18

Termíny jednotné zkoušky
1. termín:
čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.


2. termín:
pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.


Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:


1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín,
2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.
 Ukončení hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:


– Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo
zákonnému zástupci.

Vyhledávání