Sportovně relaxační kurz 2.- 5.třída

07.06.2016 14:42

Sportovně relaxační kurz 1. stupeň ZŠ Suchdol

V termínu 30.5. – 3.6. 2016 se konal pro žáky 2. - 5.třídy Sportovně relaxační kurz v obci Chrást -­Kovářov. Kurzu se zúčastnilo 42 žáků a 4 pedagogové ( p.uč. Potočková, Kopečková, Pařezová, Vyhnánková ). Ubytování bylo pro velkou spokojenost i letos zajištěno v rekreačním areálu Marina Orlík. Náplní kurzu jako každý rok byly soutěže, poznávání přírody, kolektivní spolupráce ve smíšených družstvech a pěší turistika. Děti byly letos odlišeny barevnými čepicemi a soutěžily v netradičních disciplinách. Ve volném čase využily hřiště k různým sportům a altánky pro kresbu či společenské hry. Celodenní výlet byl letos naplánován po okolí, pěší turistika v okolí zámku Orlík a projížďka parníkem. I letošní rok se velmi vydařil.