Školní výlet devítka

06.06.2017 07:23

Devátá třída se vypravila na svůj poslední školní výlet na základní škole. Naším cílem bylo Máchovo jezero a hrad Bezděz. Přímým vlakem jsme se pohodlně dopravili do stanice Doksy, odtud asi desetiminutový přesun do kempu Klůček. Zde jsme se ubytovali v chatičkách a naobědvali v místí hospůdce. Po obědě jsme se vypravili na hrad Bezděz. Cesta byla příjemná, mírným stoupáním jsme putovali borovým lesem až k hradu. Odtud vedla cesta strmější, ale všichni jsme to v pohodě zvládli. Vyšplhali jsme na nejvyšší věž, odkud do všech stran jsme se mohli rozhlížet a určovat známé kopce. Po prozkoumání hradu jsme se vrátili do Doks autobusem, navečeřeli jsme se a užili si společný večer. Druhý den jsme měli naplánovanou projížďku lodí po Máchově jezeře. Dopluli jsme až k ostůvku a z lodě jsme mohli pozorovat další pláže ve Starých Splavech a v Borném. Počasí bylo příjemné, ale bohužel ne na koupání, tak ani největší otužilci se nesmočili.Výlet jsme si užili a na závěr přišel i kouzelník!