Sázení lesa

22.05.2013 17:58

Žáci osmé a deváté třídy se zapojili do projektu Obecního úřadu v Suchdole a ve dnech 15.5 až 17.5. pomáhali vysazovat nové sazenice dubů a červených javorů. Touto aktivitou se významně podíleli na zlepšení životního prostředí v blízkém okolí obce. Výrazně posílili své pracovní  kompetence, naučili se rozdělit si práci,pracovat v týmu a vzájemně si pomáhat. Uvědomili si náročnost fyzické práce, ale zároveň je těšil pocit z viditelných výsledků a  z toho, že jejich dílo je smysluplné a užitečné. Zeleň má nezastupitelnou funkci v krajině, poskytuje kyslík, kořeny stromů ochrání půdu před erozí a provzdušní ji. Zlepší se podmínky pro vše živé.

,,Až zemře poslední strom a poslední řeka bude otrávena a poslední ryba chycená, pak si uvědomíme, že se peněz nenajíme" (Náčelník Seatle 1854)