PROSTOR

28.04.2013 15:51

 V pátek 26.dubna probíhal v 8. a 9. třídě další blok programu primární prevence, který pro naši školu připravuje kolektiv pracovníků z O.s.Prostor Kolín. Bloky jsou vždy zaměřeny na specifickou formu prevence sociálně nežádoucích jevů. Cílem je předat žákům takové znalosti a dovednosti, které podporují zdravý životní styl, a které dokáží žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. (viz.fotogalerie 8., 9.třída)