PROSTOR VE 4. A 5. TŘÍDĚ

22.01.2015 07:13

 V úterý 20.1. 2015 probíhal ve čtvrté a páté třídě komunikační program. Kolínská organizace Prostor již podruhé zavítala do těchto tříd a na dalším setkání se zaměřila na vztahy ve škole, zájmy žáků, ale především na nebezpečí internetu, facebooku a sociálních sítí. Společně s dětmi došli k mnoha postřehům a poučením, jak bezpečně s těmito prostředky komunikace zacházet. Pořad děti velice bavil, utekl jim jako voda a přinesl mnohá poučení. Doufejme, že je děti budou využívat a řídit se jimi.