Prostor ve 4. a 5.třídě

03.11.2014 13:42

 V pátek 31.10. 2014 neslavili žáci 4. a 5.třídy Halloween, ale program plný her, zamyšlení a komunikačních aktivit, který absolvovali, je také zaujal a pobavil. V tříhodinovém bloku zjistili mnoho zajímavého nejen o sobě, ale i o svých kamarádech a spolužácích navzájem. Plavili se na ostrovy, z nichž nakonec vytvořili jeden ostrov společný. Ostrov, na němž se rozhodli společně žít, respektovat daná pravidla, která si sami žáci vytvořili. Přejme jim, aby jim nadšení, s nímž projekt vznikal, vydrželo a žili si na společném ostrově spokojeně až do konce jejich základní školní docházky.