Projektový den - dopravní výchova na 1. stupni

16.04.2014 12:35

O tomto projektovém dni jsme poznávali dopravní prostředky dle obrázků a skutečnosti na vycházce.

Snažili jsme si zapamatovat pravidla bezpečnosti pro chodce.

Pracovali jsme  na IA tabuli a vyzkoušeli si provedení první pomoci u mnoha úrazů. Následovala jízda zručnosti, test ze zdravovědy a dopravní výchovy.

Žáci si zopakovali, procvičovali a upevňovali  dopravní značky, pravidla pro výstroj kola a

pravidla bezpečného provozu cyklistů po komunikaci.

V závěru dne se děti pobavily tematickými hrami: Na chodce, Na řidiče, Na cyklistu, Na jezdce.

Žáci pracovali aktivně a se zájmem.  Hodnotili tento den jako příjemný, zábavný a poučný.