Příspěvek pro Belveder

04.04.2016 13:29

Jan Mikyna ze 7.třídy navrhl na žákovské samosprávě, aby se část výtěžku z březnového sběru papíru věnovala na opravu kaple na vrchu Vysoká. Návrh byl přijat a členové žákovské samosprávy odhlasovali, že  na účet o.s. Belveder bude odeslána částka 3 500Kč.