Přírodovědný klokan

18.10.2015 23:20

V týdnu od 12. do 16. října absolvovali žáci osmého a devátého ročníku Přírodovědného klokana – soutěž ze znalostí zeměpisných, přírodopisných, fyzikálních, chemických a matematických. Nejlepšími řešitelkami se staly: Veronika Herelová (IX.), Kateřina Barthová (VIII.) a Sandra Barešová (IX).