Přírodovědný klokan

12.10.2018 00:25

Ve středu 10. října se žáci osmého a devátého ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan. V této soutěží žáci řešili otázky z různých vědních oborů od zeměpisu, přes sociální obory po fyziku, přírodopis či chemii. Na žebříčku vítězů se umístili Adéla Melcerová, Vojtěch Oberreiter a Sofie Davídková, všichni z 9. třídy. Gratulujeme.

Vyhledávání