Prevence patologických jevů

05.12.2013 16:22

 Ve čtvrtek 5.12.2013 žáci 9.třídy navštívili areál statku v Miskovicích. Byl zde pro ně připraven čtyřhodinový seminář na téma Prevence patologických jevů a kriminality. Hlavním cílem tohoto semináře byla minimalizace a předcházení projevů a rizik tohoto chování. Dále pak rozvoj pozitivního sociálního chování a rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.(foto viz škola, 9.tř.)