Přednáška

25.04.2013 17:51

Ve čtvrtek 25.dubna byla Policií ČR z Kutné Hory z odboru Preventivně informační skupiny Územního plánování připravena pro žáky 8.+9.třídy přednáška na téma kyberšikana. Por.Mgr. Vendulka Marečková žákům objasnila, že kyberšikana je vlastně jedna z forem šikany, využívající hlavně elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, internet a podobně. Její nejobvyklejší projevy představuje  zasílání obtěžujících, urážejících či jiných útočných e-mailů, SMS. Cílem přednášky tedy především  bylo předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování případně minimalizovat jejich dopad. (viz.fotogalerie)