Předávání certifikátů z AJ

07.09.2015 10:47

Vážení rodiče,

díky spolupráci naší Základní školy Suchdol a Jazykové školy Language Corner nás již na začátku školního roku čekala velká sláva. Několik z našich žáků si převzalo mezinárodní cambridgeský certifikát z anglického jazyka.

Z naší školy zkoušku skládalo 5 dětí. Samotné zkoušce však předcházelo studium v rámci kurzů angličtiny. Ty jsou vedeny tak, aby se děti nejen zlepšovaly v angličtině a lépe v tomto jazyce komunikovaly, ale aby byly i dobře připraveny na zkoušky. Skládání zkoušky není pro účastníky kurzů povinné, o to více si však ceníme všech žáků, kteří statečně zasedli k testům.

Tyto zkoušky (Cambridge Young Learners English Tests) jsou vytvořeny pro děti ve věku 7 - 12 let, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Byly navrženy s cílem povzbudit a přispět ke kladnému vztahu k jazyku, a proto neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl". Každý žák je oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.

Slavnostní předání se konalo na Městysu Suchdol 3. 9. 2015.

Naše spolupráce probíhá i v letošním školním roce. Děti se do kurzů mohou přihlásit kdykoli během roku. 

Alice Tesařová

Předávání certifikátů.JPG