Prázdninový tábor

27.06.2013 07:46

Vážení rodiče,

naše škola nabízí pro Vaše dítě Prázdninový tábor při škole, který se uskuteční ve dnech 26.-30. srpna 2013 vždy od 8.00 do 15.00 hod. Cena za jeden den pobytu činí 150,-Kč (pitný režim, oběd ve školní jídelně, jízdné, energie, materiál na vyrábění). Program bude přizpůsoben počasí - turistika po okolí, exkurze, sportovní činnosti, výtvarné a pracovní činnosti. V případě zájmu uhradí žák (na základě závazné přihlášky) před nástupem cenu za počet dní, které využije.

Mgr.Lydie Wagenknechtová