Pozvánka na seminář Bezpečně na internetu

25.05.2015 07:38

Vážení rodiče,

základní škola pro Vás připravila seminář „ Bezpečně na internetu“. Seminář se uskuteční v pondělí 15. 6. 2015 od 16.00 v budově školy. Téma je velmi aktuální a zajímavé, očekáváme hojnou účast.

Cílem programu je seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Obsah - témata:
- charakteristika rizikových jevů
- kyberšikana a její řešení
- kyberstalking
- další rizika a jejich trestně právní souvislosti
- prevence on-line patologie
- bezpečná komunikace a ochrana soukromí
- technické nástroje ochrany
- desatero začínajícího surfaře

Mgr. Lydie Wagenknechtová