Podzimní turisticko-sportovní den

11.09.2013 07:15

Podzimní turisticko-sportovní den ve zkratce:žáci 1.-2.třídy se učili pořadová cvičení, házet kriketovým míčkem a skákat do písku s rozeběhem. Paní učitelky jejich sportovní úsilí zhodnotily a odměnily diplomy. 3., 4 a 5. třída volila turistiku. Jela autobusem do Solopysk a odsud pěšky polními cestami do Dobřeně, ke křížku a zpět do Suchdola. Na druhém stupni 6. a 7. třída hrála na velkém hřišti míčové hry - fotbal, vybíjenou a softball. Předtím si chlapci i dívky zaběhli 50m na čas, skákali do dálky a házeli na koš. 8.třída vyrazila pěšky na vrch Vysoká a hrála oblíbené Hradiště. Pak putovala přes Miskovice a Bylany až do Kutné Hory. Odsud jela autobusem zpět do školy. 9.třída se ráno s paní učitelkou seznámila s Diamantovou ligou formou znalostní soutěže o atletice v ČR.  Následovala terénní část sportovního dne - pětiboj během cesty na Vysokou. Třídní družstva soutěžila ve vrhu koulí, trojskoku, štafetovém běhu do kopce, dřepech na čas a poslední královskou disciplínou byl běh na rozhlednu.