Podzimní sportovní den 2. stupeň

18.10.2018 17:19

V pátek 12. října se konal za krásného slunečného dne podzimní sportovní den.  Sluneční paprsky již od časných ranních hodin vybízely ke sportovní aktivitě.  Každá třída druhého stupně si pojala tento den plný pohybu po svém.

Žáci 6. třídy se zaměřili na sportovní disciplíny, které jsou součástí projektu ke stému výročí republiky.  V průběhu dopoledne se žáci seznamovali s atletickými disciplínami, a tak se házelo oštěpem,  vrhalo  diskem, běhalo se. Pro dívky tu byla i gymnastika. Mohli jsme vidět krásné gymnastické a aerobické sestavy, šplh na tyči. Ze zimních sportů převládalo bruslení. Byl sehrán krátký hokejový zápas, vyzkoušeli jsme i běh na běžkách a nechybělo ani rychlobruslení. 

Sedmá třída se vydala na turistický výlet  po trase Suchdol - Sedlov – Těšínky – Malenovice -  Dobřeň -  Suchdol. Cestou jsme  pořádali sportovní souboje, hry v přírodě,  štafetové soutěže a užívali si za krásného počasí procházku podzimní krajinou.

 Část dne  trávili osmáci sportovně společenskými hrami ve třídě, zbytek potom na hřišti, kde žáci hráli fotbal, florbal a vybíjenou. Podle svých možností se zapojili všichni.

Deváťáci sportovní den trávili ve znamení posilovacích cvičení ve spojení s ryze praktickým využitím. Bylo třeba roztřídit a na kontejnery naložit starý papír a karton, čehož se děti zhostily s nadhledem a nadšením. Závěr dopoledne potom žáci věnovali různým netradičním míčovým hrám.

 

Vyhledávání