Poděkování

09.05.2017 13:53

 Děkujeme všem účastníkům 11.ročníku pochodu Okolím Suchdola za účast, zvláštní poděkování patří všem dětem i dospělým, kteří se jakkoli podíleli na organizaci. Soutěž o největší třídní účast vyhrála 9.třída a odměna ji nemine. Fotografie z fáborkování a z pochodu najdete ve fotogalerii Turistického kroužku. Zajímavosti a statistické údaje si můžete přečíst v níže uvedené příloze.statistika pochodu 17.docx