Plavání 1. stupně

24.01.2017 08:34

Plaveckého výcviku ve školním roce 2016-2017 se zúčastnilo 50 žáků prvního stupně. Žáci absolvovali, v období od 15. listopadu do 24. ledna, deset výukových lekcí ve skupinách dle výkonnosti.

Cena jedné lekce byla 38,-Kč. Výcvik druhé a třetí třídy byl hrazen na náklady školy ( povinný plavecký výcvik ) a ostatní žáci si hradili náklady na plavecký výcvik sami. Plavecký výcvik byl ukončen závody dle družstev a rozdáním mokrého vysvědčení.