Literární soutěž

10.11.2015 14:43

Výuka českého jazyka na 2. stupni byla zpestřena literární soutěží "Macharovo pero". Mladí literáti psali slohovou práci na téma "V jaké době bych se chtěl probudit" a se svými texty se budou ucházet o přízeň poroty. Soutěž vyhlašuje již 10. rokem Městská knihovna Kolín pod záštitou starosty Mgr. et Bc. Víta Rakušana.