KERAMICKÝ KROUŽEK

11.03.2013 06:58

Od začátku druhého pololetí tohoto školního roku začala díky podpoře Rady rodičů fungovat keramická dílna. Součástí rekonstrukce školy bylo vyčlenění dvou místností na keramickou dílnu a místnost na schnutí výrobků a pro keramickou pec, ale škola už bohužel neměla prostředky na další potřebné vybavení  pro chod dílny. Požádala jsem proto při podzimních třídních schůzkách  Radu rodičů o příspěvek ve výši 30 000,-Kč na vybavení keramické dílny. Rada rodičů příspěvek schválila, a tak jsme postupně nakoupili potřebný materiál –keramickou  hlínu, glazury, engoby, válečky, špachtle, očka, tvořítka a mnoho dalších věcí, bez nichž bychom nemohli pracovat.

  Zájem o práci v keramické dílně byl velký. Vytvořili jsme pět skupin mladých keramiků. Tři skupiny jsou žáci prvního stupně a dvě skupiny jsou žáci z druhého stupně. Dílnu navštěvují chlapci i dívky a zatím je práce velice baví, rychle se učí zásadám práce s hlínou a všem možnostem, které jim tato specifická hmota nabízí. Odměnou za práci v dílně jim není jen výrobek, který si odnáší domů, ale i samostatný zážitek při práci a tvoření. V dnešní době, kdy mnoho rodičů bojuje s délkou času, kterou dětí tráví u počítačů,  to je určitě velmi kvalitně strávený čas a my jsme velice rádi, že můžeme na škole tuto aktivitu dětem nabídnout.

Hana Kopečková