Keramický kroužek

21.09.2012 07:01

Od druhého pololetí tohoto školního roku 2012-2013 ( t.j. od února 2013) bude na škole v odpoledních hodinách pracovat keramický kroužek. Kroužek se bude scházet pravidelně každý týden (hodinu a půl práce v dílně). Cena kroužku (keramická hlína, první a druhý výpal a glazury) bude 800,- Kč na pololetí.

Další informace a předběžné přihlášky u p. učitelky Hany Kopečkové.