Indiánská výuka v 7. třídě

08.10.2015 17:36

Ve čtvrtek 8. října 2015 si žáci 7. třídy v rámci indiánského odpoledne prohlubovali své znalosti o původních obyvatelích  amerického kontinentu. Hlavním cílem bylo vzájemné seznámení se způsobem života jiných kultur.
Žáci si nejprve vytvořili název pro svůj "indiánský" kmen. Velice rychle a jednoznačně se shodli na pojmenování "Ti co se umí smát". Poté si vymýšleli svá jména, která by vystihovala jejich povahu. Po společném indiánském pozdravu jsme si přiblížili život předkolumbovské civilizace na americkém kontinentě.
Nesměla chybět ani výroba totemu. Ten náš sice není vytesaný z klád, ale přáli bychom si, aby se stal symbolem přátelství v naší "indiánské" třídě. (viz. fotogalerie třídy)