Exkurze - Vodní dům

27.09.2017 19:50

Žáci druhého stupně navštívili Vodní dům v Hulicích. Program byl rozdělen na dvě části. Interiérový program byl veden formou simulační hry na téma povodně. Pomocí hry děti zjistily, že výskyt povodní ovlivníme jen těžko, ale vhodným plánováním krajiny můžeme škodám předcházet. Druhou částí byla výprava s komentovanou prohlídkou na hráz vodního díla Švihov. Budova Vodního domu je zajímavá i z architektonického hlediska, svým minimalistickým stylem a využitím přírodních materiálů skvěle zapadá do okolí a velmi pěkně moderně působí nejen na ekologické, ale i estetické vnímání světa. (viz. fotogalerie)