Exkurze Terezín

10.04.2013 11:16

 

 

Ve čtvrtek 4. 4. 2013 jsme v rámci výuky o holokaustu navštívili Terezín. Město bylo vybudováno v 18. st. jako vojenská pevnost, která měla bránit Čechy před útokem Prusů, v době druhé světové války však bylo využíváno jako pracovní a tranzitní tábor a ghetto pro Židy a Malá pevnost jako věznice pražského Gestapa. Nacisté zde soustředěné židovské obyvatelstvo využívali k práci v okolí nebo  je zvláštními transporty odesílali přímo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších, umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní kulturní památkou.

Navštívili jsme Malou pevnost, krematorium, v Magdeburských kasárnách jsme zjistili, že i na místech obrovského utrpení mnoha lidí vznikal umělecké díla velké hodnoty, prohlédli jsme si obrázky, které vyjadřují hlubokou beznaděj a strach, který jejich autoři prožívali, zároveň jsme ale viděli díla téměř idylická, ve kterých jejich autoři utíkali od hrůz jejich přítomnosti.

Žáci odjížděli zasaženi, doufejme, že i toto je cesta, jak je pohnout k úctě k lidskému životu , k sobě samému, k lidem okolo a přesvědčit je , jak důležité je, mít vlastní názor a nenechat sebou manipulovat, ani pod příslibem „lepších“ zítřků.