Exkurze do Závratce a Čáslavi

05.11.2014 21:27

   Ve středu 5.11.2014 se zájemci ze 7., 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do Berlovy vápenky v Závratci u Třemošnice a do Čáslavi.

    V Závratci si prohlédli museum vápenictví umístěné v zrekonstruované části - malé vápence - tohoto světového unikátu. Dozvěděli se, jak se vyrábělo pálené vápno. V jakých podmínkách zaměstnanci (včetně koní) pracovali a jaký měli pracovní řád (zákaz se prát, ale povoleno pití piva). Mnozí z žáků si mohli uvědomit, že v minulosti bylo běžné, aby děti mladší než jsou oni sami, pracovaly ve velmi těžkých podmínkách až 14 hodin denně. Zajímavé byly i informace historicko-politicko-ekonomické. Majitel vápenky David Berl, bohatý pražský žid, v dobách největší slávy vápenky vybudoval výtah na vápenec, lanovku na přepravu vápence z Prachovic do Závratce, jako první zavedl do svého podniku elektřinu a telefon. Zefektivnil tak provoz podniku (a propustil žadu zaměstnanců).  Během války ale byla vápenka zrekvírována nejprve Němci, později komunisty a před 50 lety byla uzavřena.

   Cestou ze Závratce žáci viděli severozápadní svahy Železných hor se zříceninou hradu Lichnice a červeno-žluté zbarvení javorových listů na suťových svazích Národní přírodní rezervace Lichnice Kaňkovy Hory (Lovětínská rokle),  náměstí v Ronově nad Doubravou (Drdově Městečku na dlani), majestátní zámek Žleby, kamenolom a barokní statek v Markovicích a kopii zámku Hluboká ve Filipově u Čáslavi.

    V Čáslavi žáci navštívili dominantu města, chrám svatých Petra a Pavla, jímž je provedl duchovní správce čáslavské farnosti otec Bohuslav. Viděli nejstarší část chrámu - románský kostelík svatého Michaela, dnešní sákristii, a dozvěděli se, jak byl chrám v průběhu staletí - od 12. století až do dnešních dnů - postupně přistavován, mohli obdivovat zachované stavební prvky (křížovou i síťovou klenbu), zbytky freskové výzdoby, většinou novogotický inventář (oltáře, sochy i obrazy), barevné vitráže. Prohlédli si podvěžní kapli v níž byly nalezeny ostatky vojevůdce Jana Žižky z Trocnova a vyslechli pověst o nálezu těchto ostatků.  Nakonec je místní varhanice - paní učitelka Štikovcová - seznámila s historií, stavbou a funkcí varhan. Žáci mohli vyslechnout ukázky ze skladeb Leť myšlenko (sbor židů z opery Nabucco), Preludia tryzyloque, Pastorela C-dur, G-dur, Preludium z Te Deum od Charpentiera a mešní píseň Shlédni Bože. Z důvodu probíhající rekonstrukce jsme nemohli navštívit vyhlídkovou věž.

Sladkou tečkou za exkurzí pak byla návštěva cukrárny či pizzerie.