Exkurze do Lidic

23.10.2014 13:01

 Dne 21.10. 2014 jsme se spolu s žáky 9. třídy vydali na exkurzi do Lidic. Jako první jsme navštívili lidické muzeum, kde jsme mohli spatřit fotografie obyvatel Lidic, krátké dokumenty o Lidicích, Reinhardu Heydrichovi a o českých atentátnících. Součástí expozice byl i zvukový záznam dopisů psaných lidickými dětmi z koncentračního tábora v Chelmnu v Polsku. Ke konci prohlídky jsme mohli zhlédnout záznam rozhovorů s přeživšími lidické tragédie. Po prohlídce muzea nám byla přidělena paní průvodkyně, která nás uvedla do příběhu Lidic. Prošli jsme si celý zbytek lidického areálu, kde nám byl ukázán pomník zastřelených mužů u Horákova statku a bronzové sochy 82 dětí, které byly usmrceny plynem. Památku lidických dětí jsme uctili zapálením několika svíček a položením květin. Dále prohlídka pokračovala v Růžovém sadu, kde jsme mohli vidět štíty měst ze všech koutů světa, které postihl stejný osud jako Lidice. Poté jsme se zastavili u plánu Růžového sadu z leteckého pohledu, kde jsme mohli vidět, které části sadu jsou zasvěceny lidickým ženám, mužům a dětem. Na výsadbu sadu byly zaslány sazenice růží lidmi z celého světa, a proto se růže stává symbolem Lidic.

Prohlídka nás velmi zaujala, někteří z nás odjížděli se smíšenými pocity a se zamyšlením, že bychom si měli vážit toho, co máme. Nikdo z nás si neumí představit, že by se ocitl v pozici lidických obyvatel a musel čelit takové životní tragédii.

Sepsaly žákyně 8. třídy Sandra Barešová, Marie Čižinská, Kateřina Tůmová