Duhová pohádka k minimálnímu preventivnímu programu

25.10.2013 10:34

 V pátek 25.10. 2013 zhlédli žáci 1. stupně pořad zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Program motivoval děti nenásilnou a zábavnou formou ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování, k nácviku správných postojů a vzorců jednání mezi vrstevníky. Využili jsme ho jako zpestřující součást minimálního preventivního programu naší školy.

Divadélko bylo na motivy Duhové pohádky známé dramatičky a prozaičky Daniely Fischerové. Toto představení se uskutečnilo v družině, tedy v prostoru, kde nebyly děti ničím odděleny od hlediště a byl tak umožněn bezprostřední a přímý kontakt účinkujících a žáků, kteří se na části příběhu také aktivně podíleli. Pohádka byla protkána veselými písničkami.