Dopravní výchova

14.01.2013 17:01

14.1.2012 proběhla na naší škole colodenní dopravní výchova zaměřená na 4. a 5. ročník. Smyslem tohoto setkání byla prevence a  výchova mladých řidičů. Děti si osvojily základní bezpečnostní pravidla v dopravě.

Náplň hodin : 1.Chodec

                    2.Dopravní značení

                    3.Dopravní předpisy

                    4.Praktická část

                    5.Ověření znalostí formou testu

Více na internetových stránkách:  www.ibesip.cz/výuka dopravní výchovy

                                                 www.familik.cz