Dopravní výchova na 2. stupni

04.05.2015 21:09

Projektu věnovaného dopravní výchově se 29.4.2015 zúčastnila celá škola. Cílem bylo dovést žáky k pochopení a procvičení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu - chůze jednotlivce po chodníku, po silnici, seznámení s pravidly pohybu po silnici za snížené viditelnosti, odpovědnost cyklisty za vybavení kola, ochranné pomůcky. Šesťáci  pracovali na předem připravených pracovních listech, některé modelové situace si v prostorách třídy zdramatizovali. Žáci 7. třídy v rámci projektového dne poměřili své znalosti dopravních značek a situací v několika kvízech a soutěžích. Ověřovali a prohlubovali své znalosti také v oblasti zdravovědy a první pomoci. Při demonstraci první pomoci člověku v bezvědomí zažili osmáci i úsměvné chvilky, které by v případě nehody zcela jistě nenastaly. Takto ale žákům pomohou  zakotvit některé důležité informace v paměti. Deváťáci, jako každoročně, připravovali už od rána pro své spolužáky jízdy zručnosti. Letos jsme vybrali k tomuto účelu část nově vybudované cyklostezky k Sedlovu. Naši cyklisté ze čtvrté až osmé třídy absolvovali s větším či menším úspěchem osm zapeklitých disciplín, z nichž nejzrádnější byl slalom. Přesto se však našli borci, kteří celou jízdu zvládli takzvaně "bez ztráty kytičky" (tzn. bez jediného trestného bodu). Sice krásně slunečné, avšak velmi chladné a větrné počasí asi způsobilo, že se všichni účastníci viděli radši zpátky ve škole. Projektový den se vydařil a předpokládejme, že nové poznatky, které v průběhu dnešní projektové výuky žáci získali, uplatní v praxi.