Dopravní den

07.05.2018 17:28

V pondělí 7. 5 .2018 probíhal na škole projektový den na téma: "Dopravní výchova". Paní učitelky si pro své třídy připravily jak praktické, tak i teoretické aktivity zaměřené na tématiku dopravní výchovy. V teoretické části se žáci seznamovali a upevňovali své znalosti v bezpečném chování na cestě do školy, při jízdě na kole, znalosti z dopravních značek a křižovatek a dalších dopravních situací.

V praktické části museli žáci prokázat znalosti v zásadách první pomoci, kdy museli ošetřovat zranění, se kterými se mohou setkat při jízdě na kole.

Žáci 4. až 8. třídy zdolávali jízdu zručnosti, kterou si pro ně připravili žáci 9. třídy. (viz. fotogalerie)