Den Země

22.04.2015 08:52

22. duben se po celém světě slaví jako Den Země. Tento  svátek upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Byl vyhlášen roku 1969 a první slaven v San Francisku. Naše škola si každoročně připomíná tento den tím, že děti uklízejí okolí obce. Uvědomí si tím, kolik našich spoluobčanů vyhazuje různé odpadky nezodpovědně přímo z oken aut a nechává je ležet v příkopech podél silnic a cest. Žáci jsou touto činností motivováni, aby toto nedělali a neznečišťovali záměrně své okolí. Druhá část Dne Země  probíhala formou projektového dne na téma "Krajina kolem nás". Žáci druhého stupně se zaměřili na kulturní, historické i přírodní památky kolem nás. Vyhledali obrázky, informace o zajímavých místech v okolí svého bydliště a vytvořili prezentace a plakáty. Své výsledky pak představili ostatním spolužákům a sedmáci i rodičům na třídní schůzce. Děti poznaly své nejbližší okolí, naučili se pracovat v týmu, řešit problémy a mluvit na veřejnosti.