Den Země - ptáci I. stupeň

27.03.2014 11:52

V projektovém dni - Den Země navštívila naši školu přírodovědná organizace Ornita, která děti seznámila se zajímavými druhy ptáků ( husa velká, havran polní, rehek zahradní, špaček obecný, kalous ušatý...). Děti měly možnost si prohlédnout i několik živých ptáků. Nechybělo ani výtvarné ztvárnění nabytých znalostí a vycházka do přírody v okolí školy. Formou aktivních her jsme zkusili ptáčky poznat dle obrázků a zpěvu. V další části projektového dne zhlédi žáci ukázku, ze které se dozvěděli, kde přesně končí druhy odpadu, a jak se s ním dále nakládá. Formou testu si každý zjistil, jak velkou ekologickou stopu zanechává jeho rodina v přírodě.