Dačického dům-exkurze 4.třídy

07.10.2016 06:53

Žáci si při exkurzi prohlédli Dačického dům, který se díky získaným financím EU podařilo po mnohaletém snažení opravit a zpřístupnit veřejnosti. V expozici žáci viděli fragmenty dlažby, kachlových kamen, kopii kroniky Mikuláše Dačického. Vyslechli příběh o pohnutém a ne vždy spořádaném způsobu života kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova a historii Kutné Hory, která je zde krásně zpracovaná jako animovaný film. Zobrazuje Kutnou Horu od prvních záznamů až do dnešní doby.

Na interaktivních obrazovkách měli možnost vidět všechna města a místa nejen naší republiky, která jsou zapsaná v UNESCO.

Ve sklepení se pod nimi propadla podlaha a oni se ocitli v podzemí mezi horníky a viděli, jak se v minulosti kutalo stříbro. Skřítek ve sklepě jim vysvětlil taje podzemí. Na zjednodušených modelech poznávali různé historické stavby Kutné Hory. Mohli si obkreslit typické siluety měst České republiky v UNESCO.

Velice zajímavá exkurze děti zaujala, kladly všetečné otázky a věřím, že si i mnohé zapamatovaly.

tř. učitelka Hana Kopečková