Čteme rádi a s chutí

25.05.2016 07:11

Ve čtvrtek 26.5. v 8.00 hodin proběhne pasování na čtenáře. V obřadní síni suchdolského zámku budeme již po druhé pasováni na čtenáře. Tentokrát už pokročilé. Celý rok jsme pravidelně četli, navštěvovali místní knihovnu, půjčovali si knížky. Čtení nás moc baví. V hodinách čtení děláme čtenářské dílničky a v  letošním roce jsme již přečetli velkou spoustu knížek. (viz fotogalerie druhé třídy)