Červená stužka

11.12.2012 11:32

1.prosinec je Světový den boje proti AIDS. Naše škola se zapojila do osvětové a informační kampaně Červená stužka. Jejím hlavním cílem je připomenout veřejnosti existenci nemoci AIDS, poskytnout základní informace a zdůraznit nutnost zabránit dalšímu šíření této choroby. Dalším úkolem je získat finanční prostředky na provoz a preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc a Domu světla. Celé akce se zodpovědně ujali žáci a žákyně 9.třídy s paní učitelkou D.Skopalovou v rámci předmětu výchova ke zdraví. Během týdne prodali 87  červených stužek. Na účet České společnosti AIDS pomoc jsme odeslali celkem 1740Kč. Dík patří všem, kteří přispěli a žákům 9.třídy.