Beseda o původu křesťanství

15.09.2015 12:57

V úterý 15. 9. proběhla v šesté a sedmé třídě dějepisná beseda o původu křesťanství. Vyprávění si pro děti připravil duchovní Mgr. Ivan Havlíček. Děti se mimo jiné dozvěděly, že v dávné historii různé rody a národy uctívaly různé bohy – většinou měly mnoho bohů (polyteizmus), odlišovali se židé (respektive jejich předci), kteří uctívali jednoho boha (monoteizmus). Z jejich tradice vzešla kniha knih (bible - její starý zákon), jež je psaná formou příběhů (pohádek) a vypovídá o určitých zkušenostech předávaných v izraelských rodech. Prakticky každé náboženství očekávalo nějakého zachránce (mesiáše). Pro určitou skupinu židů se tímto zachráncem stal Ježíš Kristus (jeho historická existence je skutečně doložena). A jeho následovníci, kteří chtějí žít podle jeho příkladu, se nazývají křesťané.

Děti nejvíc zaujalo, jak se tvoří rodokmen a předávají tradice, potom realisticky podaná pohádka o „Červené Karkulce“  a nakonec diskutovaly o existenci Adama a Evy jakožto skutečných lidí nebo jenom obrazů lidství.