Keramika 2

Kroužek Keramika 2 navštěvují dvě  skupiny žáků ze druhé a páté třídy. Tyto party dětí, které chodily na kroužek keramiky už v loňském a předloňském roce. Jsou to tedy pokročilí nejen věkem, ale i zkušenostmi. Druháci chdí na kroužek v sudé úterý od 13:30 do 15:00, děvčata z páté třídy liché středy ve stejném čase a vytváří objekty a výrobky tématicky k ročním obdobím, svátkům, objekty náročnější na techniku a zpracování. Jednou za čas  mají volnou tvorbu a tvoří si za pomoci a rady vedoucí kroužku vlastní objekty a realizují vlastní nápady.

V obou skupinách vládne dobrá a tvůrčí nálada a jejich výtvory jsou týden od týdne dokonalejší!!!