Keramika 1

Kroužek keramika 1 pracuje od poloviny září. Je rozdělen na tři věkové skupiny a čítá 29 členů. Ti se pravidelně se střídají. V pondělí v sudé a v liché týdny žácí 5. a 4. třídy, kteří jako pokročilí keramici tvoří v délce dvou vyučovycích hodin plošné i prostorové objekty. Ve čtvrtek potom pracují v délce dvou vyučovacích hodin děti z druhé třídy. Které jsou sice služebně mladšími keramiky, ale neméně zdatnými. 

Všichni účastníci kroužků pracují s chutí, radostí a tvoří velmi pěkné výrobky. 

Potvrzuje nám to i účast a velmi pěkné umístění žákú páté třídy v soutěži Náš kraj 2017. Obsadili všechna tři první místa v kategorii keramické. První místo Marianna Pšaidlová s Věstonickou venuší, Marianna Pšaidlová, Kamil Radoměřský a Štěpán Petrus s Karlovým mostem a skupina dívek - Denisa Krásná, Vanesa Vošická, Tereza Novotná, Bára Stehlíková a Markéta Palánová s chrámem svaté Barbory. Všechny díla postoupila do krajského kola v Berouně a držíme pěsti, aby i se  zde podařilo pěkné umístění.

Hana Kopečková vedoucí kroužku.