Environmentální kroužek

Environmentální kroužek je zaměřen na ekologii a životní prostředí. Chceme, aby se děti zajímaly o své okolí,  probudit v nich pocit vlastní důležitosti a zodpovědnosti. Navíc se rozvíjejí praktické a manuální dovednosti při vylepšování prostředí školy. Děti se učí  rozdělit si práci, zapojit i ostatní do aktivit, starší učí mladší. Třídíme odpady a informujeme o třídění, šetříme vodou, světlem. Chceme, aby se děti cítily ve škole příjemně a staráme se i o veřejný prostor. Také naplánujeme společné zážitky, výlety a výpravy do přírody. V tomto kroužku chceme děti vést k ohleduplnost nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem.

Kroužek vede: Jenny Brdičková, Ivana Pařezová

Školní rok 2016/2017

Seznam žáků, kteří v letošním šk.roce kroužek navštěvují

6.třída:  Králík Martin, Mikynová Blanka, Nádvorníková Tereza, Petrus Ondřej, Snížková Kateřina, Víšková Kristýna

7. třída: Břízová Zuzana, Šmejkal Daniel

8. třída: Kořínková Nela, Králík Matěj, Macků Petr, Mikyna Jan, Moc Tomáš, Skaláková Alexandra, Vaculík Jaroslav

9. třída: Barthová Kateřina, Jirák Matěj, Kliner Michal, Laštovka David, Nádvorníková Veronika

1. akce 

Naše první schůzka se konala na začátku září. Bylo potřeba po prázdninách uklidit a připravit ohniště.Chtěli jsme si opékat buřty, ale vzhledem k velkému suchu jsme opékání přesunuli na příhodnější podmínky. Do této práce se pustili kluci. Dívky vytrhaly plevel ve skalce a sesbíraly spadaná jablka.

2. akce

Ve středu 19.10. jsme se rozdělily na partu dívek a partu chlapců. Vzhledem k deštivému počasí jsme nemohli pracovat na zahradě. Dívky si přinesly dýně a během hodiny z nich vytvořily krásné podzimní dekorace. Chlapci připravovali na počítačích cedulky s upozorněním na šetření elektřinou a vodou. Cedulky  zalaminovali a během tohoto týdne je rozvěsí ve třídách.

3.akce

Ve středu 15.12. jsme se vypravili na výlet do nedaleké Kutné Hory.V krásně vyzdobeném městě jsme navštívili na Hrádku výstavu "Pohádkové Vánoce".Ve vánočně vyzdobených prostorách muzea jsme si prohlédli krásně ztvárněné pohádky od scén v životní velikosti až po malé keramické postavičky hlavních pohádkových hrdinů. V průběhu prohlídky jsme se zapojili do vánoční pohádkové soutěže. Náš předvánoční výlet jsme zakončili posezením v cukrárně. ( viz. fotogalerie )

Hodnocení

Enviromentální kroužek pracoval na zlepšování prostředí ve škole i na školní zahradě. Na podzim byl založen záhonek u plotu a vysázeny cibuloviny, v zimním období se žáci průběžně věnovali krmení ptáků na krmítku a vyráběli cedulky k vodovodům a zásuvkám, které upozorňují ostatní děti, aby šetřily s vodou a energiemi. Jaro bylo ve znamení příprav na přírodovědnou soutěž Zlatý list, trénovali jsme poznávání rostlin, živočichů a žáci deváté třídy vypomohli s geologickými tématy. Také jsme vyrobili dokument o tom, co všechno děláme v naší škole pro přírodu. Skončili jsme na velmi pěkném druhém místě. Stále pečujeme o záhonky na školní zahradě, zaléváme a čistíme je.

Děti pracovaly se zájmem a máme radost z úspěšného umístění v soutěži.