Environmentální kroužek

Environmentální kroužek je zaměřen na ekologii a životní prostředí. Chceme, aby se děti zajímaly o své okolí,  probudit v nich pocit vlastní důležitosti a zodpovědnosti. Navíc se rozvíjejí praktické a manuální dovednosti při vylepšování prostředí školy. Děti se učí  rozdělit si práci, zapojit i ostatní do aktivit, starší učí mladší. Třídíme odpady a informujeme o třídění, šetříme vodou, světlem. Chceme, aby se děti cítily ve škole příjemně a staráme se i o veřejný prostor. Také naplánujeme společné zážitky, výlety a výpravy do přírody. V tomto kroužku chceme děti vést k ohleduplnost nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem.

Kroužek vede: Jenny Brdičková, Ivana Pařezová

Školní rok 2018/2019

Seznam žáků, kteří v letošním šk.roce kroužek navštěvují

6.třída:  Denisa Krásná, Tereza Novotná, Vanesa Vošická, Lukáš Fuchs, Štěpán Petrus, Filip Langr, Barbora Stehlíková

7. třída: Eva Vyhnánková, Lucie Vyhnánková, Kateřina Matoušů, Dominika Nešvarová, Kateřina Velová, Nikola Vršecká, Štěpánka Tenglerová

1. akce

17. října jsme se vydali do podzimní přírody. Naše kroky šlapaly z Přítoky po žluté turistické značce do Kutné Hory. Trasa kopírovala naučnou stezku, čehož jsme plně využívali. Každou naučnou tabuli jsme si řádně prostudovali. Jenom tak, jsme totiž mohli správně odpovědět na otázky, které jsou součástí každého naučného zastavení.

V průběhu cesty jsme z přírodnin vytvářeli paletu podzimních barev. ( viz. fotogalerie)

2. akce

Druhá schůzka probíhala za krásného slunečného počasí.  Podzim je tady a s ním i čas, kdy se musíme pustit do úklidu zahrady. Je třeba připravit naše záhony na zimní odpočinek.  Shrabali jsme všechno listí, které na záhony nalétalo z okolních stromů. Vytrhali jsme odkvetlé letničky, vyplenili květinové záhony a uklidili květináče s muškáty, které nám od jara zkrášlují prostředí pergoly.

Veškerý rostlinný odpad ze zahrady můžeme efektivně zužitkovat. Již před lety kluci z devítky ve spolupráci s panem školníkem zhotovili kompostér, a tudíž můžeme odpad přeměnit v cenný kompost