Dramatický kroužek

Dramatický kroužek pracuje na škole již patnáctým rokem. V tomto školním roce 2017-2018 jej navštěvovali žáci prvního stupně.  V prvním pololetí se herci věnovali pod vedením Mgr. Evy Vyhnánkové a Mgr. Hana Kopečkové přípravě vystoupení.  Herci procvičovaly neverbální i verbální hry, scénky a improvizace. Chystali společně odpoledne pro předškoláky, na nichž se pak aktivně účastnily a především věnovaly čas nácviku a přípravám na „Adventní koncerty“. Koncerty pak proběhly v Suchdole, Miskovicích, Dobřeni a Solopyskách a Onomyšli.

  Ve druhém pololetí žáci pokračovali v nastudování pohádky Mrazík. Tento divadelní kus byl opravdu velmi náročný na přípravu kostýmů, kulis a hlavně na naučení složitějších textů, proto se nepovedlo předvést vystoupení veřejnosti. V záři další školní rok však vše doženeme a veřejnost, spolužáci a rodiče určitě o tento kulturní zážitek nepřijdou.