Členové dramatického kroužku letos nacvičují v prvním pololetí pohádku O Budulínkovi. Zahrajeme ji na dni pro předškoláky v prosinci. Jakou druhou pohádku jsme vybrali těžší kus - Dlouhý Široký a Bystrozraký. Vystoupení plánujeme pro děti 1. stupně, školku a širokou veřejnost. Děti si samy vytváří kulisy, kostými a svými nápady zasahují i do scénáře. V tomto kroužku se učí komunikaci, sebevyjádření, pracují s trémou, pocity, sebeovládáním a pamětí. Kroužek je každou středu od 12:30 do 14:00. Letos máme 13 členů od první do páté třídy.

 

 

Zahráli jsme divadlo budoucím školákům

Ve čtvrtek 8.3. přijeli do školy předškoláci z MŠ Miskovice a členové dramatického kroužku jim zahráli v prvním pololetí nastudované pohádky. O Budulínkovi a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Obě pohádky se dětem i paním učitelkám líbily. Herci sklidili potlesk a už se připravují a nacvičují další novou pohádku.