Dramatický kroužek

Dramatický kroužek pracuje na škole již šetnáctým rokem. V tomto školním roce 2018-2019 jej navštěvovají žáci a zákyně prvního stupně i druhého stupně.  V prvním pololetí se herci věnovali pod vedením  Mgr. Hana Kopečkové a  Mgr. Evy Vyhnánkové přípravě vystoupení k 100. výročí založení ČSR.  Herci procvičovali malé představení, které bylo vytvořeno z dobových zápisů v suchdolské kronice. Všechny děti se pro představení doslova nadchly a s obrovskou chutí a nasazením nacvičily a představily hru se zpěvy o tom, jak prožíval Suchdol a jeho obyvatelé 28.říjen 1918. 

  V následujícím období chystáme adventní koncerty a docvičujeme nastudování pohádky Mrazík. Tento divadelní kus byl opravdu velmi náročný na přípravu kostýmů, kulis a hlavně na naučení složitějších textů, proto se nepovedlo předvést vystoupení veřejnosti na konci loňského školního roku. V prvním pololetí školního roku 2018-2019 bychom rádi vše docvičili, aby veřejnost, spolužáci a rodiče  o tento kulturní zážitek nebyli ochuzeni.