Důležité upozornění - obědy se platí převodem

Platba za obědy je prováděna bezhotovostním převodem - souhlasem s inkasem.Platba musí být uskutečněna vždy do konce předcházejícího měsíce. Pokud tak strávník neučiní, nebude mu vydán oběd. 

Pro školní rok 2018/2019 je potřeba nahlásit u vedoucí školní jídelny, jak se bude žák stravovat.

Odhlašování obědů: u vedoucí školní jídelny na tel. 327 596 275

Pokud žák onemocní, je povinností rodičů odhlásit po dobu nemoci již přihlášené obědy. Odhlašování se provádí nejpozději v daný den do 6.30 hod. telefonicky.

V případě jakýchkoli připomínek k práci školní jídelny se můžete kdykoli obrátit přímo na vedoucí školní jídelny nebo na vedení školy     

Provozní řád ŠJ.pdf 

Seznam_alergenů.pdf  

Jídelníček - 24.-27.9..docx (31198)