Absolventské práce

FAJN PARK

Dopravní den

Projektový den - PAMÁTNÉ STROMY

Den Země - 1. část

Vánoční besídka

VÁNOCE, VÁNOCE ...

Mikulášská nadílka

Halloween ve třídě

Halloweenská výzdoba třídy

Projektová výuka - "Víš,co jíš? Zdravě a s chutí."

Sportovní den