Spaní II

DinoPark

Cesta za středem ČR

Prostor - 3. setkání

Dopravka

Památné stromy

Vánoční besídka

Spaní ve škole

Čokoládovna Šestajovice

Mikulášská nadílka

Exkurze Vodní dům Švihov

Sportovní den