Hodina výtvarné výchovy

Dopravní den

Mikulášská nadílka

Spotřebiče v domácnosti

Exkurze - Vodní dům Švihov